Skrivekurs

Arrangementsinformasjon

Et godt revynummer er en god idé forvaltet i en god tekst fremført av gode aktører. I dette kurset ser vi på de to første av disse tre elementene:

Hva er en god idé?

Kursholder Anne Berit Sivertsen har selv gått veien fra å stirre på en tom skjerm for å tvinge fram en idé, og over til en tilværelse der ideene kommer ramlende av seg selv. Endringer i tankemåte var forløsende. Kanskje finner du også nytte i dette? Kurset har både teori og praktiske øvinger for å oppøve kreativitet og se mulige ideer.

Hvordan ivaretar man idéen videre? Hvilken sjanger bør man velge, hvordan bygger man dramaturgien i nummeret? Kursholder viser tankeprosesser bak konkrete nummer og veivalg som er gjort. Vi analyserer også eksisterende nummer – hva bidrar til god dramaturgi, hvilke veivalg er gjort? Også her legges det opp til praktiske øvelser der deltakerne må prøve å strukturere tanker inn mot noe som kan ligne en tekst. Hva velger man, og hva velger man bort?

Kurset har to mål :

Å forløse kreativitet og evnen til å komme opp med gode ideer. Evne å snu hodet i en annen retning enn andre og finne ideer som ikke allerede er ihjeltygd i hurtigere media enn det en revy med prøveperiode og spilledatoer makter å være.

Å forvalte den/de gode ideene inn i en scenetekst, fortrinnsvis – men ikke utelukkende - innen sjangeren revy.


KURSHOLDER: ANNE BERIT SIVERTSEN

Anne Berit Sivertsen er til daglig lærer i Stjørdal. På fritiden henger hun i et horn på veggen til Lånkerevyen, Norges mestvinnende revygruppe, der hun legger seg borti det meste. Hun er tekstforfatter, aktør og er en av regissørene.

Hun har vunnet flere priser i både Norsk Revyfestival, Humorfestivalen og Gapskrattfestivalen. I 2013 fikk hun Sparebank 1 SMNs Revytekststipend på Norsk Revyfestival på Høylandet. Hun har også 30 studiepoeng i Revy.

Som tekstforfatter har hun skrevet både sketsjer, viser og monologer. Hun har flere ganger holdt tekstskriverkurs på oppdrag fra Norsk Revyfaglig Senter og fra HATS.

Les mer her: https://www.turneteatret.no/nyheter/kurs-1-skrivekurs 

Som kursdeltaker får du gratis forestilling med Hanne T. Aasheim, Lånkerevyen og skuespillerstudentene fra Nord universitet

med påfølgende kulturdebatt og sosialt lag på teaterhuset. 

Husk at du kan søke om reisestøtte til post@teatersamlaget.no. NB! Ta vare på kvitteringer fra reisen.

Fagtreffet får du som kursdeltaker til 300 kroner. Les mer og meld deg på fagtreffet her: https://tindved.no/prosjekt/fagtreff-kultur-og-naering-2020/

verdal
turneteatretitrøndelag
kurs
skrivekurs

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpt kursbevis refunderes ikke